Welkom

op de website van barokensemble Custos.

Active Image

Custos is de benaming van een onbeduidend maar niet onbelangrijk tekentje in geschreven en gedrukte bladmuziek, vanaf het gregoriaans tot ver in de 18e eeuw. Het geeft de hoogte van de eerste noot op de volgende balk aan. 

Ons vignet is ontleend aan Johann Joachim Quantz' Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen (1752).